1. مطالب منتشر شده در دسته ی "مصاحبه ها"
بزرگترین افتخارم خادمی هیئت است

گفتگو با جوان اهل‌سنت ساکن میبد

در مسابقات آسیایی ۲۰۱۴ تایلند داوری کردم

گفتگو با سید مهدی رفیعی؛ داور کبدی

در کویت حسینیه یزدی‌ها داشتیم

گفتگو با ماشاءالله شیخ‌نیا

تنها ۴ نفر از ۱۶ فرزند مادرم زنده ماندند

گفتگو با دکتر سید محمد حسینی زاده

روایت قیام میبد علیه بهائیت

گفتگو با شیخ مهدی توکلی

اداره کار میبد در موضوع کارگران قصور دارد

گفتگو با رئیس دادگستری شهرستان میبد

قالب خبری