تاریخ: 19:15 :: 2013/08/13

نمره شما به عملکرد سه ساله شورای شهر میبد؟

 • صفر (0%, 0 رای)
 • مردود(زیر 10) (0%, 0 رای)
 • 10 تا 12 (0%, 0 رای)
 • 12 تا 15 (0%, 0 رای)
 • 15 تا 18 (0%, 0 رای)
 • 18 تا بیست (100%, 0 رای)

کل آراء: 0

زمان شروع: اکتبر 9, 2016 @ 17:56
زمان پایان: No Expiry

راه حل معضلات فرهنگی و امنیتی ناشی از حضور غیربومی‌ها در شهرمان چیست؟

 • توقف اعطای مجوز به صنایع پایین‌دستی و تجربه محور و شناسایی و ایجاد صنایع پیشرفته (HighTech) جهت توقف روند ورود نیروی کار غیربومی (28%, 240 رای)
 • کنترل اطلاعات و نظارت اساسی بر اقدامات غیربومی‌های ساکن در شهرستان (28%, 238 رای)
 • تقویت قوای انتظامی، قضایی و امنیتی میبد و همت مضاعف این دستگاهها جهت برخورد موثر و بازدارنده با غیربومی‌های متخلف (22%, 191 رای)
 • تقویت جنبه فرهنگی کارگران توسط مسئولین شهرستان میبد با همکاری کارفرمایان و ایجاد زیرساختهای فرهنگی لازم برای کارگران (17%, 147 رای)
 • نظری ندارم (5%, 45 رای)

کل آراء: 670

زمان شروع: دسامبر 28, 2013 @ 07:48
زمان پایان: No Expiry

آیا شبکه تابان(سیمای استان یزد) را تماشا می کنید؟

 • خیر، اصلا تماشا نمی‌کنم (51%, 235 رای)
 • بیشتر اوقات تماشا نمی‌کنم (38%, 176 رای)
 • بیشتر اوقات تماشا می‌کنم (6%, 29 رای)
 • بله، همیشه تماشا می‌کنم (5%, 19 رای)

کل آراء: 459

زمان شروع: آگوست 31, 2013 @ 00:55
زمان پایان: No Expiry

نسخه جدید تارنما میبدما را چگونه می بینید؟

 • عالی (43%, 60 رای)
 • ضعیف (36%, 49 رای)
 • خوب (14%, 19 رای)
 • متوسط (7%, 10 رای)

کل آراء: 138

زمان شروع: آگوست 12, 2013 @ 18:06
زمان پایان: No Expiry