تاریخ: ۹:۵۸ :: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
تسهیل اجرای صدور پروانه ساختمان در میبد

رئیس نظام مهندسی ساختمان میبد با اشاره به فرآیند تسهیل مسائل مربوط به صدور پروانه ساختمان در میبد گفت: باید موانع صدور پروانه ساختمان را حذف و روند اجرای آن را برای شهروندان آسان تر کنیم.

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان میبد؛ مهندس صباغی در جلسه هماهنگی و تعامل با شهرداری اظهار کرد: با برگزاری جلسات هم اندیشی و تعامل بین شهرداری ونظام مهندسی بخش عمده ای ازمشکلات ساخت و ساز مالکین و ناظرین تسهیل می گردد.
وی افزود: مشکل اصلی در شهر میبد مربوط به طرح تفضیلی و کاربری زمینها می باشد و متوسط زمان پاسخگویی کمیسیون ماده ۵ حدود ۶ ماه می باشد که باعث گسترش ساخت و ساز بدون پروانه و تخلف می گردد.
در این جلسه نحوه ارائه گزارش مرحله ای و فرمهای مربوط بررسی گردید و مقررشد فرمها توسط نظام مهندسی و با توجه به آئین نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان اصلاح گردد.
همچنین راهکارهای اجرایی دستور العمل های معاونت عمرانی استانداری یزد و ارسال پرونده ساختمانهای دو نقشه ای به کمیسیون ماده ۵ بررسی شد.