میبدما گزارش می دهد؛
تاریخ: 10:36 :: 1399/10/22
اصلاح میدان حادثه خیز دانشگاه میبد معطل تیربرق‌های معدن سنگ آهن سورک!

تیربرق های معدن سنگ آهن سورک از عوامل اصلی بی نتیجه ماندن اصلاح میدان دانشگاه میبد، عنوان شد.

به گزارش میبدما؛ در پی حوادث مکرر در میدان روبروی دانشگاه میبد و عدم اصلاح هندسی این نقطه حادثه خیز، خبرنگار میبدما از مسئولین مربوطه این موضوع را پیگیری کرد.

از قرار آنچه در این پیگیری ها به دست آمده، تیرهای برق این میدان که توسط معدن سنگ آهن سورک اجرا شده و مالکیت آن را دارند، بزرگترین مانع اجرای اصلاح هندسی آن عنوان شده است.

از طرفی و از مکاتبات به دست آمده مشخص شد اجرای این تیرهای برق نیز با استعلام از شهرداری – قبل از مدیریت شهردار فعلی – و جواب مثبت این ارگان بوده و از لحاظ قانونی هم با کسب مجوز، این تیرهای برق اجرایی شده است.

طی آخرین مکاتبات صورت گرفته در تاریخ نهم مهر سال جاری، شهرداری میبد به معدن سنگ آهن اخطار می دهد که اگر این تیرهای برق تا انتهای آذرماه حذف نشوند، خود اقدام به این کار خواهد کرد و رونوشت این اخطار به مسئولین شهرستان از جمله فرماندار و دادستان میبد نیز ارسال شده است.

هر چند نمی توان منکر تلاش های صورت گرفته از طرف مسئولین ذیربط در پیگیری روند اداری این موضوع شد، اما خسارت های مالی و جانی اتفاق افتاده در این میدان، نشان می دهد این نقطه هر لحظه آبستن حوادثی تلخ برای مردم می باشد و این مهم می طلبد که دادستان محترم شهرستان به عنوان دفاع از حقوق عامه سریعاً وارد موضوع شوند.

پاسخی بگذارید