تاریخ: ۸:۲۴ :: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
آغاز گشت های نظارتی تابستان در میبد

گشت های نظارتی در خصوص بازار و کنترل قیمت ها در میبد آغاز شد.

به گزارش میبدما به نقل از میبدخبر، معاون سیاسی امنیتی فرماندار میبد درجلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز این شهرستان ، بر تشدید نظارت و کنترل مواد غذایی و آرایشی تاکید کرد و گفت : اصناف از ورود به قاچاق خارج شده و باید حضور گشت های مشترک درسطح شهر را برای نظارت بیشتر افزایش داد.

علیرضا ابوالحسنی افزود: گشت های مشترک درطرح رمضان با ورود به موقع توانستند بربازار نظارت کنند ، این ماموریت تمام نشده است و باید درطول سال گشت های مشترک متشکل از فرمانداری ، صنعت معدن و تجارت ، تعزیرات، نیروی انتظامی، برای کنترل بازر ،نظارت های خود راتشدید کنند.

وی گفت : درحال حاضر گشت های مشترک هر هفته درشهرستان میبد رسته های متعدد را زیر ذره بین قرار داده و به دنبال مهارگرانی و جلوگیری قاچاق کالا است .

ابوالحسنی افزود : هفته ای دو گشت مشترک تا پایان سال برای نظارت بیشتر بر بازار با مسئولیت اتاق اصناف در میبد انجام می شود.

شناسنامه دارشدن آرایشگاه های زنانه و جلوگیری از فعالیتهای خانگی آنها از دیگر مباحثی بود که در این جلسه برآن تاکید شد.