در ذم بی احترامی به عقاید یک ملت

علیرضا رضایی

جایزه بهترین بازیگر جشنواره سینمایی کن به خانم امیرابراهیمی رسید و این اتفاق شروع یک دوقطبی سازی دیگر در جامعه ایرانی بود عده ای که با آب و تاب از این به ظاهر افتخار آفرینی تعریف میکردند و عده ای دیگر نیز این بازیگر را یک وطن ستیز و دشمن دین معرفی میکردند .
در این که سابقا چه اتفاقاتی برای خانم زر امیرابراهیمی افتاده است و مقصران اصلی چه کسی بوده اند توقف نمی کنم اما هر چه بوده نباید منجر به بازی در فیلمی شود که نگاهی ضد ملی دارد و به عقاید میلیون ها ایرانی توهین کرده است و بدتر از آن برای این کار واقعیت را نیز دگرگون شده به نمایش گذاشته است .
درست است که سعید حنایی فردی دیوانه بوده و با افراط گرایی دست به چنین اقدامانی زده است اما استفاده از این داستان برای توهین به عقاید ملت ایران و حضرت امام رضا دور از شرافت است و میتوان آن را مصداق یک عمل ضد ملی و حتی وطن ستیزانه قلمداد کرد . و هورا کشیدن برای جایزه جشنواره ای که نگاهی کاملا سیاسی دارد منطقی نیست .
هیچ شکی وجود ندارد این فیلم و البته اهدای جایزه به امیر ابراهیمی در پازل اقدامات دشمنان ایران قرار میگیرد و علاوه بر حمله به عقاید ایرانیان ، چهره آن ها را نیز در فضای بین المللی تخریب میکند .
نکته مهم اما این است که ما اگر با سیاستهای داخلی مشکل داریم و یا حتی انتقاداتمان زیاد است دلیل بر این نیست طرفدار این فیلم باشیم و به تمجید از این بازیگر درجه چندم بپردازیم .
در مورد مسائل ملی و توهین به جامعه ایرانی اهل روشنفکر بازی نباشیم …