تلاش برای اصلاح نگرش منفی به دانشگاه محل زندگی

علیرضا رضایی شورکی

هرساله بسیاری از دانش آموزان میبدی در گروه‌های آزمایشی مختلف اقدام به انتخاب رشته می کنند اما امسال وجود یک نگرش توجه من را به خود جلب کرد. برخی دانش آموزان که رتبه های متوسطی دارند و امکان قبول شدن در دانشگاه برتر و درجه اول کشور را ندارند تصور میکنند دانشگاه ایده آل برای تحصیل ، خارج از شهر محل و محل زندگی و حتی استان است این انتخاب در اغلب موارد با سنجش تمام جوانب نیست و بدون بررسی وضعیت دانشگاه شهر محل زندگی ، انتخاب صورت می گیرد و شاید از روی احساس و غلبه جوانی باشد . دانشگاه میبد یکی از دانشگاههای معتبر شهرستان های غیر مرکز استان محسوب می شود و از این نظر دانشگاهی سطح بالا است. با همت اساتید و مسئولین و البته دانشجویان ، در سال های اخیر دانشگاه ، پیشرفت های چشم گیری داشته و دانشگاهی پیشرو در استان لقب گرفته است . در انتخاب رشته ای که سپری شد هدف این بود که با گوشزد کردن ویژگی های مثبت دانشگاه شهر خودمان از انتخاب های نسنجیده دانش آموزان جلوگیری شود زیرا علاوه بر اینکه شما یک دانشگاه دولتی خوب را انتخاب میکنید محل تحصیلتان بوم و فرهنگ خودتان خودتان خواهد بود و مضافا این که با صرفه جویی انجام شده در زمان و مسائل مالی ، می توانید موقعیت شغلی و مهارتی خود را نیز ارتقا دهید . یکی از نکات قابل تقدیر امسال تلاش مسئولین دانشگاه میبد برای معرفی شرایط به دانش آموزان، تشریح رشته ها ی موجود برای آنان و همکاری با آموزش و پرورش شهرستان بود که امید است در سال های آینده ادامه دار باشد. در نتیجه گیری باید گفت که این نگرش منفی بر اساس آگاه نبودن دانش آموزان از همه ابعاد و مسائل و غلبه احساس بر منطق شکل گرفته است و تلاش باید به گونه ای باشد که نگرش منفی به یک نگاه مثبت تبدیل شود البته که دانشگاه های برتر ایران از شمول نتیجه گیری فوق خارج اند و تحصیل در آن ها فرصتی بزرگ برای همه جوانان است .

به امید پیشرفت و توسعه روزافزون شهرمان