تاریخ: ۹:۱۱ :: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
انتشار کتاب‌جدید عضو هیئت‌علمی دانشکده‌قرآنی میبد

کتاب «حل تمرین‌های مبادئ العربیة جلد ۲» از سوی مجتبی محمدی مزرعه‌شاهی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی میبد و جمعی دیگر از اساتید دانشگاه‌ها منتشر شد.

به گزارش میبدما به نقل از  ایکنا از یزد، کتاب «حلّ تمرین‌های مبادئ العربیه جلد ۲ ویرایش حمید محمدی (بخش نحو)» تألیف مجتبی محمدی مزرعه‌شاهی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی میبد، بهمن هادیلو، عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه، سید احمد موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و عفت رئیسی سرتشنیزی، کارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم قرآنی میبد توسط انتشارات شهر علم منتشر شد.

کتاب مبادئ العربیه یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که در زمینه صرف و نحو نگاشته شده است. این کتاب توسط «رشید الشرتونی» در چهار جلد نگارش یافته و توسط حمید محمدی ویرایش شده که از ویژگی‌های مهم این ویرایش تغییر بیشتر تمرین‌های این کتاب و انتخاب تمارینی از آیات قرآن و احادیث است.

تمرین‌های متن اصلی کتاب مبادئ العربیه توسط استادان مختلفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و به چاپ رسیده است، ولی تمرین‌های متن ویرایش شده توسط حمید محمدی تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته، به همین دلیل در این کتاب به ترجمه و تحلیل تمرین‌های مبادئ العربیه جلد دوم ویرایش حمید محمدی (بخش نحو) پرداخته شده است.

«موضوعات نحو و باب فعل، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، توابع» از عناوین فصل‌های این کتاب به شمار می‌رود.