تاریخ: 9:30 :: 2020/01/15
بازدید از مراکز توانبخشی حرفه آموزی رشد

فلاح رئیس اداره فنی و حرفه ای برادران به اتفاق کارشناسان و رئیس بهزیستی میبد از مراکز توانبخشی در مرکز حرفه آموزی معلولین ذهنی بالای 15سال رشدحضور یافتند.

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی بهزیستی؛ فلاح ضمن بازدیدازکلیه فعالیتها و توانمندیهای معلولین با آنها گفتگو کردند و در خصوص برگزاری دوره های آموزشی جهت معلولین در مرکز و پرسنل آن قول هرگونه مساعدتی اعلام نمود.
لازم به ذکراست این مرکز از سال ۱۳۸۱ باپذیرش ۳۳ معلول ذهنی پسر بالای ۱۵ سال و ۶ پرسنل شروع به فعالیت نمود و خدمات آموزشی، حرفه ای، توانبخشی از جمله کاردرمانی و… به این معلولین ارائه می گردد.

 

.