تاریخ: ۸:۲۶ :: ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

دراعتبارات سال 97، مباحث حقوق شهروندي ،استقرار ميزخدمت براي افزايش اعتماد و رضايت عمومي مردم و بحث هاي اشتغال زايي با جديت بيشتري دنبال خواهد شد

به گزارش میبدما به نقل از خبرگزاری صداوسیما،رئیس سازمان برنامه بودجه استان در نخستین جلسه کمیته برنامه ریزی میبد گفت:اعتبارات سال ۹۷ برای میبد ۱۹میلیارد تومان تعیین شد.
حسینی پور افزود:دراعتبارات سال ۹۷، مباحث حقوق شهروندی ،استقرار میزخدمت برای افزایش اعتماد و رضایت عمومی مردم و بحث های اشتغال زایی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد .
وی ادامه داد:امسال دراعتبارات سعی شده است سهم اعتباراتی که به نوعی با مباحث عدالت اجتماعی روبروست و منجر به توسعه عدالت اجتماعی می شود افزایش یابد .
رئیس سازمان برنامه ریزی استان گفت:بیشترین میزان اعتبارات سال ۹۷ درحوزه آموزشی و آموزش و پرورش برای شکوفایی مدارس دولتی ،آب و ورزش درشهرستانهای استان اختصاص می یابد تا شاهد توسعه همه جانبه درسالهای آینده باشیم .
حسینی پور افزود:دولت مصمم است دربودجه به سمت طرح های مشارکتی و بخش های غیردولتی پیش برود.

برچسب ها: , ,