1. نوشته هایی با برچسب دکتر امامی میبدی
تحریف قرآن یا تحریف تبیین قرآن؟!

دکتر ابوالفضل امامی میبدی/ روحانی مرکز شیعیان رم ایتالیا

وضعیت یمن و مباحث آخر الزمان

دکتر ابوالفضل امامی میبدی- روحانی مرکز شیعیان رم ایتالیا

مصاحبه خواندنی دکتر ابوالفضل امامی میبدی، روحانی مرکز اسلامی رم ایتالیا با روزنامه جوان

جشن کریسمس با رسانه‌ها توانست حتی در فرهنگ غنی و اسلامی ما نفوذ کند، به همین بهانه درباره واقعیت موجود مسیحیت با روحانی مرکز اسلامی شیعیان درایتالیا گفت‌وگو کردیم.

قالب خبری