تجلیل از نانوایان نمونه میبدی

همزمان با روز نان و نانوا ، تعدادی از نانوایانی که در شاخص های بهداشتی، تکریم مشتری ، رعایت استاندار چونه های خمیر و کیفیت نان بعنوان نانوایان نمونه شناخته شده بودند با شاخه گل و لوح تقدیر تجلیل شدند .

با حضور فرماندار میبد و رییس جهادکشاورزی و مسئولان شورای آرد و نان شهرستان از برخی از نانوایان نمونه تجلیل شد.

همزمان با روز نان و نانوا ، تعدادی از نانوایانی که در شاخص های بهداشتی، تکریم مشتری ، رعایت استاندار چونه های خمیر و کیفیت نان بعنوان نانوایان نمونه شناخته شده بودند با شاخه گل و لوح تقدیر تجلیل شدند .

عکاس: محمدرضا دهقانی

وا