تخصیص ۶۳ درصد اعتبارات سفر رئیس جمهور در میبد

فرماندار میبد: ادارات برای جذب کامل اعتبارات سفر رئیس جمهور پیگیری جدی انجام دهند

به گزارش میبدما سید جمال سجادی پور در جلسه کمیته برنامه ریزی میبد گفت: با توجه به اینکه سال مالی در ۳۱ تیرماه به پایان می‌رسد، دستگاه‌ها فرصت زیادی برای جذب اعتبار ندارند و در صورت کمبود اعتبار و عدم توانایی برای جذب آن با بخشداران هماهنگ شوند.

وی افزود: نصف تخصیص‌ها نقدی و نصف دیگر اسناد و اوراق است. بخشدران باید از اعتبارات موجود در بخش اطلاع یافته و پیگیر جذب آن باشند.

فرماندار میبد با بیان اینکه ۶۳ درصد از کل اعتبارات پیش بینی شده سفر ریاست جمهوری به شهرستان میبد تخصیص یافته است، تصریح کرد: برای جذب کامل اعتبارات و کددار شدن طرح‌های جدید، ادارات در فرصت باقی مانده پیگیری جدی تری داشته باشند.

وی ادامه داد: سهم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اعتبارات سفر ریاست جمهوری چهار میلیارد تومان، جهاد کشاورزی سه میلیارد تومان و آبفا ۱۰ میلیارد تومان بوده که تخصیص یافته و در زمینه‌های پهنه صنایع دستی، زیرساخت ها، حریم نارین قلعه و در بخش جهاد و آبفا در حال هزینه است.

سجادی پور همچنین بر توجه ویژه به طرح‌های سفر و سند آمایش و اولویت‌های تعیین شده امسال تاکید کرد.