تاریخ: ۸:۲۶ :: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
انتشار نهمین دوفصلنامه تخصصی تفسیر و علوم قرآن در میبد

نهمین شماره مجله عیون در دانشکده علوم قرآنی میبد منتشر شد

به گزارش میبدما؛ نهمین دوفصلنامه تخصصی تفسیر و علوم قرآن به سردبیری آیت الله اعرافی در دانشکده علوم قرآنی میبد منتشر شد.

فهرست مقالات منتشر شده در شماره جدید این مجله بدین شرح است:

۱- شبهه نارسایی دلیل قرآن بر وحدانیت خدا در ترازوی نقد نوشته هاشم اندیشه و دکتر احمد عابدی

۲- مرجع ضمیر و راهکارهای تشخیص آن در قرآن نوشته دکتر قاسم فائز و مریم امینی

۳- نظام سیاسی دعوت دینی در قرآن کریم با رویکردی به داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل نوشته دکتر عبدالهای فقهی زاده و هوشمند مطهر پارسا

۴- راز ماندگاری یک اثر از نظر قرآن نوشته دکتر علی محمد میرجلیلی و محمد عظیمی ده علی

۵- آسیب شناسی تفسیر در عصر نزول نوشته دکتر سید محسن کاظمی

۶- بایسته های ارائه معیارهای کارآمد در حوزه نظریات تفسیری و چالش های فرارو نوشته دکتر طاهره محسنی و خدیجه احمدی بیغش

گفتنی است این دوفصلنامه با مدیرمسئولی دکتر محمد مهدی خواجه پور و مدیریت اجرایی دکتر مچتبی محمدی مزرعه‌شاهی از مجله های تخصصی حوزه تفسیر و علوم قرآنی می باشد که حائز رتبه های کشوری نیز شده است.