تاریخ: ۱۵:۱۵ :: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
انعقاد تفاهم‌نامه نظام مهندسی با بنیاد مسکن میبد

مدیر نظام مهندسی میبد با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری با بنیاد مسکن اظهار کرد:براساس تفاهم نامه فی مابین نظام مهندسی ساختمان و بنیاد مسکن مهندسین ناظر عضو نظام مهندسی ساختمان بر ساختمانهای احداثی توسط بنیاد مسکن نظارت خواهند کرد.

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان میبد،مهندس صباغی گفت: این طرح برای اولین بار در استان یزد در شهرستان میبد اجرا می شود و روند اجرایی تفاهم نامه از نظارت بر شهرک ۳۶ واحدی یاس آغاز شده است.
وی افزود: نظارت بر شهرک ۲۴ واحدی یاس ۲ و ۳۶ واحدی فجر بیده نیز در سال جاری عملیاتی خواهد شد.
مدیر نظام مهندسی میبد، ضرورت اجرای این طرح راساخت و ساز بر اساس آیین نامه واصول فنی ساختمان در شهرکهای جدید عنوان کرد و افزود: علیرغم تحویل واحد های مسکونی توسط بنیاد مسکن به متقاضیان با الگوی مناسب و رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ متاسفانه پس ازواگذاری ساختمان، مالکین اقدام به تغییر نقشه، حذف دیوارهای باربر و کاهش دیوار نسبی می نمایند که ساختمانها را در برابر زلزله آسیب پذیر می نمایند.
وی تصریح کرد: ساختمانهای واگذار شده دارای پیشروی، سطح ونمای یکسان است که باعث زیبایی خاصی در مجموع می شود ولی متاسفانه تغییرات گسترده نما و به هم خوردن ساختار خانه ها توسط مالکین، پس از واگذاری، شهرسازی مجموعه را دگرگون نموده و آلودگی بصری گسترده ای ایجاد می نماید.
مهندس صباغی گفت:این تفاهم نامه جهت نظارت مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی بر ادامه عملیات ساختمانی مطابق آیین نامه ها تا تکمیل ساختمان و دریافت پایانکار فی مابین نظام مهندسی ساختمان میبد وبنیاد مسکن منعقد شد.