تاریخ: ۱۱:۴۷ :: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
خبرنگاری، شغل انتظار …!

احمد کریمی/ حکمت ما

خبرنگاری یقیناً شغل “انتظار” است…

هر لحظه منتظر، برای هر خبری که قابلیت انعکاس و جذب مخاطب داشته باشد…

اما مگر نهایت انتظارها و بهترین خبرها، خبری جز آمدن تو و چشم‌انتظاری برای گرفتن تصویر از تو می تواند باشد…؟

آن روز دیر نیست، که تو را از میان همه مردم دنیا و از وسط شلوغی های در هم ریخته و آمیخته، به تصویر بکشیم به لنز دوربین های سرگردانِ میان سوژه های متنوع که در هیبت بزرگواریت به اتحاد می رسند…

و دیر نیست که تیترِ یکِ همه رسانه های هزار سلیقه رنگارنگ بشود، یکی؛ “مهدی آمد”

ان شاءالله