تاریخ: ۸:۲۰ :: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

معاون وزیر ورئیس بهزیستی کشور از رئیس بهزیستی میبد جهت اجرای طرح دانشنامه ازدواج تقدیر کرد. محسنی بندپی رئیس بهزیستی کشور با اهدای لوح تقدیر به سید محسن فلاح ریاست بهزیستی میبد در اجرای موفق طرح دانشنامه ازدواج در شهرستان قدردانی نمود. در این دوره از آموزش ها ۲۶۰ جوان میبدی شرکت کرده اند و […]

معاون وزیر ورئیس بهزیستی کشور از رئیس بهزیستی میبد جهت اجرای طرح دانشنامه ازدواج تقدیر کرد.
محسنی بندپی رئیس بهزیستی کشور با اهدای لوح تقدیر به سید محسن فلاح ریاست بهزیستی میبد در اجرای موفق طرح دانشنامه ازدواج در شهرستان قدردانی نمود.

در این دوره از آموزش ها ۲۶۰ جوان میبدی شرکت کرده اند و طرح شش ساعته دانشنامه ازدواج را که در هیچ کجای کشور اجرا نشده و به صورت پایلوت در میبد راه اندازی شده، گذرانده اند.

در این طرح، افراد از سنین ۱۴ سال، با سرفصلهایی در مباحث آموزشی این طرح نظیر ضرورت آموزش پیش از ازدواج، آشنایی زوجین نسبت به هم قبل از ازدواج ، عشق، معیارهای انتخاب همسر، موضوع نامزدی و عقد و موضوع های سال اول زندگی مشترک تحت آموزش قرار می گیرند.