تاریخ: ۱۴:۱۷ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
برگزاری نشست علمی”لفافه های قرآنی” در دانشگاه میبد

به همت گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه، نشست علمی با موضوع "لفافه های قرآنی" با سخنرانی دکتر برومند برگزار شد.

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی دانشگاه، به همت گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه، نشست علمی با موضوع ” لفافه های قرآنی” با سخنرانی دکتر برومند عضو هیات علمی دانشگاه یزد عصر روز شنبه ۱۱ آذر ۹۶ در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد.
دکتر برومند در این نشست با تعریف موضوع و فلسفه وجودی ” لفافه های قرآنی” گفت: در قرآن، حقایقی که به دلایل علمی و سیاسی نباید صراحتاً بیان می شده، برای اینکه محفوظ بماند و در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرد در نوعی پوشش از معانی ظاهری جای گرفته است. این پوسته ها را که همانند پوسته میوه ها در طبیعت محافظ لب معانی است، لفافه های قرآنی نامیده ایم.
وی با اشاره به اینکه: لفافه ها نیز همانند پوسته های طبیعی، دارای انواع گوناگون است و البته هر جا که چنین پوسته هایی از معانی، شکل گرفته قرائنی نیز برای بیرون کشیدن محتوا در نظر گرفته شده است. تصریح کرد: ” ضخامت پوسته ها تابع میزان اهمیت و حساسیت محتواست و همواره قابلیت شکسته شدن و برداشته شدن آنها با توجه به قرائن مذکور پیش بینی شده است. به هر حال فلسفه وجودی لفافه ها به کار گرفتن شیوه ای طبیعی در عالم خلق برای صیانت از متن است”.
وی همچنین در باب تنوع لفافه ها گفت: چنانکه پیداست فرضیه های معاضد جهت وصول به نظریه لفافه ها به شرح ذیل قابل تفکیک است:
۱- حقائقی که بیان آشکار آنها در قرآن با نوعی دشواری اجتماعی همراه بوده در لفافه ای خاص پنهان شده است.
۲- کیفیت شکل گیری و نحوه پنهان سازی، عامل تنوع لفافه ها شده است.
۳- میزان ضخامت و استحکام پوسته ها، بستگی به میزان حساسیت زا بودن محتوی دارد.
۴- هرجا که لفافه و پوسته ای شکل گرفته، قرینه یا قرائنی برای توجه به تمایز دو معنی و بیرون کشیدن لب معانی، پیش بینی شده است.
۵- از نظر حقائق درون لفافه ها دو نوع اصلی قابل شناسایی است: الف- علمی ب- سیاسی
عضو هیات علمی دانشگاه یزد درباره رابطه لفافه ها با آیات دوبعدی اظهار داشت:
باید در نظر داشت گرچه آیات دوبعدی در قرآن فراوان است اما تنها بخشی از این موارد با مبحث لفافه ها مرتبط است یعنی تنها در صورتی که یکی از دو معنا سرپوشی بر معنای دیگر قلمداد شود با مصداقی از لفافه ها مواجه هستیم. به عبارت دیگر از آنجا که داب خداوند انتقال حداکثر معانی در حداقل الفاظ بوده، آیات دوبعدی یا چند بعدی که عالیترین مصادیق ایجاز محسوب می گردد پدید آمده است اما تنها در مواردی که بعضی از این معانی به عنوان پوسته ای محافظ برای سایر معانی بکار رفته باشد پای لفافه ها به میان آمده است.
دکتر برومند همچنین درباره کشف لفافه ها تاکید کرد: “باید در نظر داشت معنایی که نقش پوسته را بر عهده دارد معمولاً ابتدایی است و فردی که تبحر کافی در تفسیر نداشته باشد ای بسا که به همان معنای سطحی بسنده نماید و مسلماً اینگونه برداشت های قشری در آیات برای فردی که اهل تحقیق است و با قرآن به عنوان کتاب نازل شده از سوی پروردگار عالم روبرو شده دور از انتظار است، اما از نظر مفسری که با مبحث لفافه ها آشنا شده وجود معانی ابتدایی و سطحی از نشانه های وجود معنایی عمیق در دل این معانی ظاهری است و می تواند به کشف مصادیقی تازه از لفافه ها موفق گردد زیرا مسلماً پیام های سطحی کاربرد چندانی برای مردم ندارد چه رسد به اینکه دلیلی بر عجز بشر از آوردن مثل آن قلمداد گردد”.
این استاد علوم قرآنی در پایان، ضرورت شناسایی مصادیق لفافه ها را اینگونه تشریح نمود: “معرفی نظریه لفافه های قرآنی و بیان نمونه ای از مصادیق آن می تواند راهگشای کشف مصادیق دیگر این حقیقت بزرگ در تفسیر باشد و در نتیجه از سویی حقانیت قرآن بیش از پیش پدیدار گردد و از سوی دیگر شدت عنایت قرآن به معرفی گل های سرسبد خلقت به تصویر کشیده شود به علاوه بخش قابل ملاحظه ای از معضلات و پیچیدگی های تفسیری برطرف شده و رابطه تنگاتنگ آیات بیش از همیشه آشکار گردد”.