پایگاه بسیج مسکن‌مهر میبد راه اندازی شد

پایگاه بسیج مسکن‌ مهر میبد راه‌اندازی شد

به گزارش میبدما؛ این پایگاه با حضور سرهنگ پاسدار مصطفی بهشتی در مسجد مسکن مهر در راستای کمک به اهداف فرهنگی و ارتقای سطح امنیتی محل راه‌اندازی شد.

گفتنی است این موضوع از مطالبات مردم این منطقه در جلسه کمیته محلات دفتر نماینده بود که پیگیری و با حمایت و همکاری ناحیه مقاومت بسیج میبد انجام گرفت