کاریکاتور/ اول تحریم می‌کنند، بعد مذاکره و ترور!

اول تحریم می‌کنند، بعد مذاکره و ترور!