تاریخ: ۹:۱۱ :: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
افزایشی در خصوص نرخِ انواعِ نان اجرا نشده است

حجت الله خلیلی گفت: هیچ گونه افزایشی در خصوص نرخِ انواعِ نان(به جز نانِ خشک که به زودی اعلام میگردد) اجرا نشده است.

به گزارش میبدما به نقل از میبدخبر، رئیس اداره صمت میبد اظهار داشت: هیچ گونه افزایشی در خصوص نرخِ انواعِ نان(به جز نانِ خشک که به زودی اعلام میگردد) اجرا نشده است اما بر اساس بند ۸ هشتادونهمین جلسهُ کارگروهِ آردونانِ استان،آردِ واحدهای نانوایی خشکه پز به آردِ صنف وصنعت(مصارفِ صنعتی)تغییر نموده است.

وی افزود: بر این اساس از این به بعد کسانی که با پروانهُ کسبِ خشکه پزی فعالیت می نمایند فقط می بایست به پختِ نان خشک اقدام نموده وحقِ پختِ نانِ تر ندارند همچنین کسانی که پروانه کسب آنها انواعِ رسته های تافتون می باشد حقِ پختِ نانِ خشک ندارند.

خلیلی ابراز داشت: متذکر می گردد نانوایانِ زحمتکش تنها در راستای پروانه کسب فعالیت نمایند در غیرِ این صورت برخوردِ قانونی صورت می گیرد. تلفن شکایات در این زمینه ۳۲۳۲۵۴۵۶ و۱۲۴ می باشد. در ضمن به زودی اسامی واحدهای خشکه پز وترپز به تفکیک اعلام می گردد.