تاریخ: 8:14 :: 2020/02/17
پیام دادستانی میبد در پی کشته شدن کودک ۸ ساله توسط سگ های ولگرد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد با افراد خاطی در جریان کشته شدن کودک 8 ساله در میبد برخورد می کند.

به گزارش میبدما؛ در پی حادثه کشته شدن یک کودک ۸ ساله در میبد به علت حمله سگ های ولگرد، دادستانی عمومی و انقلاب میبد پیامی صادر کرد که آن را در ادامه می خوانید؛

به نام خدا
در پی حادثه دلخراش فوت تبعه افغانی به جهت حمله ور شدن سگ های ولگرد، با وصول گزارش، دادستان شخصا در محل حادثه حاضر که مشاهده می شود محل، در فاصله ده کیلومتری از شهر و به عنوان جایگاه تخلیه نخاله های ساختمانی بوده که طفل متوفی جهت جمع اوری ضایعات به محل رفته و از طرف دیگر رهاسازی غیر اصولی لاشه های تلف شده احشام نیز منجر به این موضوع شده که حیوانات وحشی و سگ ها در آنجاجمع شوند که متاسفانه با حمله ور شدن به طفل هشت ساله این حادثه رخ داده است. در حال حاضر با تشکیل پرونده قضایی بحث قصور احتمالی در ساماندهی محل نگهداری سگهای ولگرد، بکارگیری اطفال در امر جمع آوری ضایعات در محل خارج از محدوده شهری و نیز سایر عوامل موثر در دفع غیر اصولی لاشه حیوانات تلف شده که منجر به تجمع سگ های ولگرد در محل حادثه هست مورد بررسی و با افراد خاطی برخورد قضایی خواهد شد.