تاریخ: ۸:۴۱ :: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
رئیس جمهور و یک مغالطه آشکار

دکتر سید مصطفی میرمحمدی/ استاد حوزه و دانشگاه

رییس‌جمهور محترم در جمع مدیران وزارت ارتباطات برای آن‌که مقوله “فیلترینگ” را امری مذموم جلوه دهد گفته: “اولین کسی که رادیو را ممنوع کرد پهلوی اول بود و اولین فیلترینگ به وجود آمد.” مفهوم این سخن آن است که چون “رضاخان” اول بار چنین کاری کرده بنابراین فیلترینگ کار بدی هست!

آن‌هایی که فقط دو واحد درس منطق را پاس کرده باشند، نیک می‌دانند که چنین سخنی یک مغالطه آشکار و پیش‌پاافتاده است؛ مغالطه‌ای که خارجی‌ها اسمش را گذاشته‌اند مغالطه ژنتیکی (Genetic Rallaiy) یا به تعبیر استاد عزیزم دکتر علی‌اصغر خندان مغالطه منشاء. در این مغالطه فرد مغالطه‌کننده سعی می‌کند از منفی بودن یک شخصیت، خطا بودن قول یا فعل او را نتیجه بگیرد.
مثلا معروف است که در برخی کشورهای اروپایی به افرادی که تاخیر زیاد قطارها آنان را رنجانده می‌گویند: “تاخیر قطارها نباید موجب آزردگی شما شود، زیرا موسولینی(دیکتاتور فاشیست ایتالیا) اولین کسی بود که دستور داد قطارها سروقت حرکت کنند”!! با شنیدن این سخن تمام رذایل موسولینی که فردی دیکتاتور و خونریز بوده در ذهن تداعی می‌شود و انتظار می‌رود که این قول او نیز باطل دانسته شود.(کتاب مغالطات، ص۲۰۲)

حال سوالی که از آقای روحانی باید پرسید آن است که آیا به صرف اینکه رضاخان اول بار استفاده از رادیو را معلق به مجوز کرد، نشان‌دهنده این است که کلا فیلترینگ بد است؟! اگر این‌طور است پس جسارتا ایشان نباید حمل و نقل ریلی را در کشور توسعه دهد چرا که همین رضاخان اولین کسی بود که راه‌آهن را به ایران آورد!

اما مساله مهمتری که باید به آقای روحانی گفت این است که آقای رییس‌جمهور! باشد! اصلا فیلترینگ خیلی خیلی خیلی بد است! خوب شد؟ حالا چه خبر از وضعیت درآمد کارگران؟ قیمت دلار؟ قیمت پراید؟ گرانی و تورم؟ برجام؟ تحریم‌ها؟