تاریخ: ۸:۰۷ :: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
نظرتان درباره این جمله چیست؟!

دکتر سید مصطفی میرمحمدی/ دکترای حقوق از دانشگاه تهران/ استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه

پرسیدم نظرتان درباره این جمله چیست: “کاری که هیچکس در دنیا انجام نمیدهد و تنها ما انجام میدهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم.”

قریب به اتفاق دانشجویان پاسخ صحیحی دادند و گفتند با این منطق ما همواره کشوری مقلد و دنباله رو باقی خواهیم ماند و دیگر ابتکار و خلاقیت و تفکر معنایی نخواهد داشت. از آن سو چه بسا روندهای غلطی که در همه جای دنیا جاریست و باید مقابلش ایستاد. اصلا انقلاب ما “نه” به نظم ظالمانه جهان است و قرآن نیز بارها بر این نکته تاکید نموده که راه اکثریت لزوما راه صحیح نیست.

این دید عالمانه جوانان کشورم مایه خرسندی است اما آنچه ذائقه ها را به شدت تلخ میکند آن است که گوینده این عبارات خطرناک و متحجرانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران است که چند سال قبل در پاسخ به چرایی حذف کارت سوخت میگوید؛ چون در دنیا اجرا نشده ما هم نباید اجرا کنیم! این در حالی است که این دستاورد و ابتکار جوانان ایرانی به گواه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس باعث نفع حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری کشور طی ده سال شد و از وقتی این فناوری به دلیل همین رویکردهای متحجرانه حذف شد، روند قاچاق سوخت افزایش یافت تا اینکه در روزهای اخیر به رقم سرسام آور ۱۵۰ میلیارد تومان در روز رسیده است.

این یعنی علاوه بر پشت کردن به دستاوردهای ملی، روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان از بیت المال به جیب قاچاقچیان میرود و حالا که مدیران نفتی با این اوضاع فاجعه بار روبرو شده اند مجددا بر احیاء کارت سوخت تاکید میکنند! و البته طبعا باید هزینه های زیادی صرف راه اندازی مجدد این فنآوری شود.

این گفتمان جمهوری اسلامی نیست؛ گفتمان قاجار است. گفتمانی که دستاوردهای مردمش را به هیچ می انگارد و همواره به دنبال تقلید و استفاده از ابتکارات دیگران است و در همین روند هم مدام ضرر میدهد و عاقبت هم به هیچ جا نمیرسد.

ملک و مملکت چند سالی است گرفتار این طرز فکر غلط هستند؛ طرز فکری که با تمسخر توان مردمش میگوید: به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی، در هیچ تکنولوژی تولید رقابتی و برتری نداریم! همان تفکری که معتقد است آمریکا با “یک بمب” قادر است تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیاندازد! همان که به ریش استقلال اقتصادی میخندد و نسخه نجاتبخش کشور را هضم در اقتصاد غرب معرفی میکند.

به عقب نگاه کنید و ببینید جاهایی که پیشرفت کردیم(مثل موشک و هسته ای و فضایی و لیزری و نانو و سلولهای بنیادی و..) کدام تفکر حاکم بوده و ارمغان آن طرز تفکر دیگر جز دلار ۲۰تومانی و اوضاع آشفته اقتصادی و سیاسی چه بوده؟