تاریخ: ۸:۰۵ :: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
سه پیشنهاد اخلاقی به آقای خاتمی

محسن مهدیان/ خبرگزاری فارس

پیشنهاد اول: در اعتراضات خیابانی شرکت کنید

به آقای خاتمی پیشنهاد می‌کنم در اعتراضات خیابانی کنار مردم باشند تا از نزدیک شعارها را بشنوند. برای او و جریان متبوع وی خوب نیست که پیشنهادشان برای خروج از وضع موجود تا این میزان متفاوت از خواست مردم باشد. واقعا تصور کردید مردم برای تغییر نگاه رسانه ملی، عفو عمومی، رفع حصر و یا برگزاری هیات منصفه به خیابان آمدند؟

پیشنهاد دوم: به دولت خیانت نکنید

پیشنهاد می‌کنم که مرد باشید و جاخالی ندهید. کسی که امروز باید پاسخگو باشد شمایید. مشکلات پیچیده اقتصادی بر گرده دولتی است که با پروژه «تَکرار می کنم» شما به قدرت رسیده است. ناکارآمدی مجلس نیز؛ خواب غفلت‌آلود شورای شهر هم.
امروز، روز تبری شما از دولت نیست. بایستید و پاسخگو باشید.

پیشنهاد سوم: صادق باشید

هرچند ژست انتقاد شما از دولت پسندیده نیست، ولی حداقل در همین انتقاد ساده هم صادق باشید. چطور ممکن است به دولت انتقاد کنید ولی راهکارتان برای عبور از وضع موجود، رفع حصر و عفو عمومی و… باشد. چطور ممکن است از دولت انتقاد کنید اما اصلاح‌طلبان مجلس حاضر نباشند سوال از رئیس جمهور را امضا کنند؟