تاریخ: ۱۳:۴۲ :: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
تغییر ادبیات دولتها در سال آخر

یادمون نره | سخنان روحانی یادآور خاطرات پایان دولت مهرورزی و اصلاحات است. روزهایی که روسای جمهور همچون امروز، به جهت ناتوانی در وعده هائی که به مردم داده بودند به فرافکنی رسیدند و زمین و زمان را مقصر دانستند تا پاسخگوی ناکارآمدی ها نباشند.