تاریخ: ۱۴:۰۶ :: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
قربانی جدیدِ لوس‌بازیِ تلگرام بازهای قهار !

احمد کریمی/ وبلاگ حکمت ما

خانم کارشناس مسائل خانوادگی در شبکه یزد، حرف های می زند که چند روزی خوراک برخی در فضای پر رقابت مجازی بر سر “مِمبر” و جذب مخاطب جور می شود و خانم کارشناس هم می شود قربانی لوس بازی برخی از تلگرام‌بازهای قهار، تا حسابی این خانم محجبه را بکوبند و به قولی یک تیر و چند نشان کنند.

فضای مجازی یعنی همین…

یعنی باید بین تعداد زیادی افراد که سواد رسانه ای درستی ندارند که شاید و حتما، اصلا ندارند، و تعداد معدودی از موزمارهای منافق و معاند، بتوانی با داشتن سواد رسانه ای خوراک نشوی تا خرابت نکنند…

شاید بتوانم تنها اشکالی که به این خانم کارشناس بگیرم همین باشد، که این فضای پر بی سواد را کارشناسانه مورد توجه قرار نداد و حرفهای درستی زد که کمی باید تعدیل می شد…

حکایت دشمنی با جریان حق و سوژه کردن و تمسخر و هجو، سابقه دیرینه ای دارد، که شاید به زمان شروع زندگی انسان بر کره خاکی برگردد؛ و نبوده است پیامبری و امامی و آدم درستی که حرفی بزند و مورد هجو و حمله و تمسخر و اذیت و آزار و دشمنی و سوء برداشت و سوء نیت و تقابل و تندی و بی نزاکتی و هزار تا از این کلمات منفی قرار نگیرد …

خانم کارشناس یزدی، امروز مثل بسیاری از قربانیان این فضا، سوژه جذب مخاطب بیشتر است و فردا فراموش می شود، مثل همه آنها که فراموش شده اند؛ اما آنچه می ماند، جریانی است که باید برای آن فکری کرد…