تاریخ: ۶:۵۰ :: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

همزمان با هفته عفاف وحجاب به همت بسیج خواهران میبد،کرسی آزاد اندیشی با این موضوع در پارک بزرگ بهاران میبد برگزار شد. به گزارش میبدما به نقل از خبرگزاری بسیج از میبد، در این کرسی که با حضور جمعی از بسیجیان برگزار شد،خانم “عظیمی دخت “به عنوان موافق حجاب و “دهقانی”به عنوان مخالف حجاب حضور […]

همزمان با هفته عفاف وحجاب به همت بسیج خواهران میبد،کرسی آزاد اندیشی با این موضوع در پارک بزرگ بهاران میبد برگزار شد.

به گزارش میبدما به نقل از خبرگزاری بسیج از میبد، در این کرسی که با حضور جمعی از بسیجیان برگزار شد،خانم “عظیمی دخت “به عنوان موافق حجاب و “دهقانی”به عنوان مخالف حجاب حضور داشتندو پیرامون شبهاتی حول این موضوع، بحث خود را ارائه نمودند.

در این نشست دو استاد ارائه کننده بحث پیرامون شبهه حجاب و مخالفت با آزادی انسان ، حجاب وتاکید بیشتر بر بانوان ،مانع بودن حجاب بر فعالیت اجتماعی به بحث وتبادل نظر پرداختند.

دهقانی به عنوان مخالف حجاب گفت: حجاب یک امر فطری ودرونی است پس اینکه بخواهیم با اجبار دیگران را به سوی این امر فطری سوق دهیم کاربیهوده ای است چون در هیچ کجایی دین اسلام نیامده که کسی را از روی اجبار به کاری وادار کنیم(لااکراه فی الدین)،همچنین پوششی مثل چادر هیچ کجا ذکر نشده ،اینکه بخواهیم همه یک نوع پوشش داشته باشند کار اشتباهی است زیرا آزادی واختیار انسان زیر سوال میرود.

وی افزود: اگر حجاب وعفاف برای امنیت بیشتر زنان است که اکنون در کشور ما از امنیت خوبی برخورداریم پس چرا باید خود را بااینگونه پوشش محدود کنیم که از بسیاری وفعالیتها در اجتماع محروم بمانیم،در جامعه امروز ما بسیاری از مشکلات وجود دارد که هیچ توجهی به آنها نمی شود ومسئولین فقط دغدغه حجاب را دارند،نباید از اینگونه مسائل بهره سیاسی برد وبرای پوشاندن سایر مشکلات مقوله بی حجابی رابزرگترین مشکل جلوه دهند.

در ادامه عظیمی دخت به عنوان استاد موافق در جواب شبهات بالا ایراد نمود:تعریف از مسئله حجاب وبی حجابی باید روشن شود چون بسیاری از مردم از ضرورت ومزایای حجاب آگاهی کافی ندارند،وگرنه شاید اینگونه سرسختانه درباره این مسئله جبهه نمی گرفتند ،ما نیز نمی گوییم حجاب اجباری ولی در قرآن مجید در آیات متعددی از جمله آیات ۳۰و۳۱ سوره نور ،در سوره احزاب در مورد پوشش وحجاب تاکید شده ،منظور از خمار وجلباب هم نوعی پوشش است که کاملا زن را می پوشاند وحتی با پوششی همانند چادر برابری میکند،ورعایت این موارد اصلا سلب آزادی واختیار نیست چرا که رعایت حجاب وعفاف به نفع خود زنان وجامعه است زیرا از فساد وفحشا چلوگیری میکند،امنیت فقط جانی نیست.

وی افزود: حجاب برای زن امنیت وآرامش روحی می آورد به اوعزت واحترام وارزش می بخشد ،چه بسا زنان مومنه محجبه بسیاری در جامعه داریم که به مدارج عالی تحصیلی وشغلی در جامعه دست یافته اند پس نمی توان گفت با رعایت حجاب محدود میشویم.هر مشکلی در جای خود مورد توجه واهمیت است وبی حجابی نیز از معضلاتی است که عدم توجه به آن ضربه سنگینی به نظام وجامعه میزند.