1. نوشته هایی با برچسب مصدوم
فقدان پیاده روی مناسب، منجر به ضربه مغزی یک موتورسوار و یک دختر خردسال شد
آیا این تلنگر هم شهرداری را بیدار نخواهد کرد؟!

تصادف موتورسیکلت با عابرین پیاده در میبد، دو نفر را به شدت مجروح و راهی بیمارستان کرد.

موتورهای قاتل !

صابر آقایی/ تکنسین اورژانس میبد

قالب خبری