1. نوشته هایی با برچسب محمود احمدی نژاد
توصیه مرحوم یحیی‌زاده به اعضای ستاد احمدی‌نژاد در سال ۸۴ چه بود؟

حدود ساعت ۱۰ صبح آمدم از مغازه حسابی روزنامه بگیرم. حدود دو ساعت در پیاده‌رو، مرتّب یکی یکی می‌آمدند و مطالبشان، خواسته‌هایشان را مطرح کرده و جواب‌هایی می‌گرفتند! خدا را شکر می‌کنم با موتور قراضه‌ام درخیابان‌ها راه می‌افتم

روایت سردرگمی و رای سفید مرحوم یحیی‌زاده در انتخابات ریاست جمهوری نهم

من چه کنم؟ گیج‌تر از همیشه‌ام! از سویی هاشمی شخصیّت بزرگی است که نباید از دست داد و از سوی دیگر هرچه منافق، حزبی، تندرو، فاسد و … بوده به حمایت از او برخاسته است! به هر حال تصمیم‌گیری بسیار دشوار گردیده است.

قالب خبری