تاریخ: 23:16 :: 1401/09/03
نشست رئیس اداره بهزیستی با دادستان شهرستان میبد

رئیس بهزیستی میبد در این جلسه ضمن تبریک انتصاب چمران بهارلو به سمت دادستانی شهرستان میبد گفت :ارتباط دوسویه بهزیستی در بخش های اورژنس اجتماعی وفرزندان شبه خانواده نیازمند تعاملات بیشتر این دوارگان رامی طلبد.

به گزارش میبدما؛ رئیس بهزیستی میبد در این جلسه ضمن تبریک انتصاب چمران بهارلو به سمت دادستانی شهرستان میبد گفت :ارتباط دوسویه بهزیستی در بخش های اورژنس اجتماعی وفرزندان شبه خانواده نیازمند تعاملات بیشتر این دوارگان رامی طلبد.

وی همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده درحوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فعالیت های اورژانس اجتماعی ارائه داد وبا اشاره به موضوع کودکان کار وخیابانی،گفت: بهزیستی تنها یک عضو در کمیته یا کارگروه است که بمنظور کاهش و رفع آسیب ها به خصوص آسیب های اجتماعی هماهنگی و همکاری کلیه اعضاء و دستگاه های عضو نیازمند است.

سید محسن فلاح در ادامه گفت : هم اکنون بهزیستی میبد بیش از ۵ هزارنفر تحت پوشش دارد که ازاین تعداد۳۵۰۰ نفر دارای معلولیت هستند که اولین نیاز حضور ایشان در جامعه و نقش آفرینی در اجتماع، مناسب سازی اماکن و معابر عمومی است که در سالهای اخیر فعالیت های ارزشمندی اجرایی شده است اما بیش از پیش نیازمند کارو تلاش در این بخش هستیم.

دادستان میبد ضمن ابراز خرسندی ازاین دیدارگفت: در خصوص کودکان خیابانی وکار لازم است باحضورنماینده ارگانهای مربوطه چون شهرداری ونیروی انتظامی گفتگو کنیم .

وی افزود : در مورد موارد بحرانی اورژانس اجتماعی نیاز است که کلانتری ها هم نقش محوری در ایاب وذهاب بیماران اعصاب وروان داشته باشند.

پاسخی بگذارید