برگزاری دوره آموزش تخصصی پایه اقدامات پیش بیمارستانی در جمعیت هلال احمرمیبد

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان میبد از برگزاری دوره آموزش تخصصی پایه پیش بیمارستانی ویژه خانمهاخبرداد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان میبد از برگزاری دوره آموزش تخصصی پایه پیش بیمارستانی ویژه خانمهاخبرداد.

به گزارش میبدما؛ مهندس بنا با اشاره به برگزاری دوره مذکور که از ۳۰مهرماه آغاز شده، افزود: در این دوره ۲۵ نفر متقاضی از بین بانوان بوده که طی۸روز و ۴۵ ساعت آموزش برگزار شده است.

رییس جمعیت هلال احمر میبد، عنوان کرد: در این دوره متقاضیان مبانی و مباحث تئوری و عملی مدیریت صحنه حادثه، تریاژ در حوادث، فوریتهای طب داخلی، آناتومی و فیزیولوژی بدن، ارزیابی و تثبیت مصدوم، وظایف امدادگر پیش بیمارستانی، تجهیزات آمبولانس، مدیریت راه های هوایی و تنفسی، مراقبت های اولیه در تروما، حمل مصدوم نیز آشنا شدند.

لازم بذکر است به شرکت کنندگان در دوره ، درصورت موفقیت در آزمونهای مربوطه گواهینامه معتبر اعطا میشود و تنها دارندگان گواهینامه دوره مذکور مجاز به شرکت در دوره های تخصصی امدادی بعدی خواهند بود.