اعزام دانشجویان جهادی میبد به مناطق محروم

۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های میبد همزمان با هفته دولت برای خدمات رسانی به مناطق محروم اعزام شدند.

به گزارش میبدما، مسئول بسیج دانشجویی میبد گفت: این گروه جهادی قرار است در پنج تیم بهداشت و درمان، عمرانی، آموزش تحصیلی، آموزش کارآفرینی و تیم مطالبه گری به مردم منطقه خدمت رسانی کنند.

سرهنگ دوم پاسدار مهدی جعفری افزود: گروه جهادی بسیج دانشجویی شهرستان میبد متشکل از خواهران و برادران است.

وی ادامه داد: دانشجویان جهادی تا هشتم شهریورماه در منطقه هادی آباد شهرستان هرات خدمت خواهند کرد.