رئیس جمهور اوکراین و دعوای توئیتری!

رئیس جمهور اوکراین ناراحت و نا امید از دریافت حمایتی نظامی غرب، همه روسای جمهور غربی و دولتمردان غربی را در توییترش آنفالو کرد