تاریخ: 9:06 :: 1399/10/06
درخشش دانشکده علوم قرآنی میبد در کشور

کتاب عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد به عنوان کتاب برگزیده سال دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم انتخاب شد.

به گزارش میبدما؛ کتاب تحلیل ادبی حرف فاء در قرآن کریم به عنوان کتاب برگزیده دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم انتخاب شد.
کتاب تحلیل ادبی حرف فاء در قرآن کریم تالیف دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده علوم قرآنی میبد، مجتبی انصاری مقدم دانشجوی دکتری دانشگاه میبد و خانم مرضیه حریری کارشناس ارشد تفسیر قرآن در مراسم اختتامیه هفته پژوهش سال ۱۳۹۹ در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، به عنوان کتاب برگزیده سال این دانشگاه در بخش دانشجویان دکتری انتخاب شد.
کتاب مذکور در سال ۱۳۹۹ توسط انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد استان مرکزی به چاپ رسیده است .

پاسخی بگذارید