کرونای مدل انگلیسی !

ابعاد شیوع نسخه انگلیسی ویروس کرونا؛ آیا لندن پنهانکاری کرد؟

شیوع گونه جدید و جهش یافته از ویروس کرونا در انگلیس که با سرعت بسیار بالاتری قابل انتقال است، کشورهای دیگر را نیز نگران کرده اما سوال این است که این ویروس چقدر نگران کننده است و لندن چه زمانی از این موضوع مطلع شد و آن را به دنیا اعلام کرد؟