سخنگوی شورای شهر میبد مطرح کرد؛
تاریخ: ۱۰:۳۳ :: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
صدور مجوز بیمه ساختمانهای مسکونی و تجاری در میبد

سخنگوی شورای شهر میبد گفت: مجوز بیمه ساختمانهای مسکونی و تجاری شهر در شورای اسلامی شهر میبد به تصویب رسید.

به گزارش میبدما؛ علیرضا آزادمنش اظهار داشت: بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر میبد، ساختمان های مسکونی و تجاری بیست و هفت هزار خانوار میبدی برای مدت یکسال با صرف هزینه ای به مبلغ یک میلیارد ریال زیر پوشش بیمه خواهد رفت.

وی افزود: در جلسه مورخ بیست و پنجم آبان نود و نه شورای اسلامی شهر میبد، مجوز بیمه ساختمان های مسکونی و تجاری که مسئولیت آن به استناد بند چهارده ماده پنجاه و پنج قانون بر عهده شهرداری گذاشته شده است، صادر گردید.
آزادمنش گفت: بر اساس این مصوبه، شهرداری برای پوشش یک ساله بیست و هفت هزار خانوار میبدی به مبلغ یک میلیارد ریال اقدام خواهد کرد.