تاریخ: ۷:۴۹ :: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بهترین کار ممکن!

احمد کریمی/ وبلاگ حکمت ما

بی‌شک ملغی شدن موضوع استیضاح حسن روحانی در مجلس بهترین کار همین بود؛ شیفت کردن از برزخ استیضاح یا عدم استیضاح و تمرکز بر کارهای بسیار مهمی‌ که مجلس باید انجام دهد. این موضوع همان زمانی که رهبری انقلاب اعلام کرد که دولت باید تا روز آخر به فعالیت‌ش ادامه دهد، باید انجام می‌شد و همین میزان وقت هم تلف نمی‌شد‌. به هر حال این اتفاق هیچ سودی نداشته باشد باعث چند اتفاق خوب می‌شود؛ یکی اینکه مجلس از دو دستگی موجودِ موافق و مخالف استیضاح بیرون می‌آید؛ دیگری اینکه تیم عملیات روانی داخلی _جدا از اینکه به کجا وصل است_ تیرش برای دادن آدرس غلط به مردم به سنگ می‌خورد؛ و اینکه توطئه‌های منافقین داخلی و خارجی برای پسااستیضاح نقش بر آب می‌شود.
به هر حال وضعیت تاسف‌برنگیز دولت کنونی، نشان داده در آغوش گرفتن آمریکا و رها کردن ظرفیت‌های داخلی نتیجه‌اش همینی است که می‌بینیم و این برای همه آنها که دل در گروی این خیال خام داده و سال‌ها نظام و حاکمیت انقلابی را متهم به دور بودن از ظرفیت کدخدای موهوم می‌کردند، درس بزرگی شد؛ البته اگر چشم بینا و گوش شنوایی برای‌ ایشان باشد!
به هر حال بزرگترین استیضاح برای دولت کنونی همین انتخابات آتیِ ریاست‌جمهوری است که ان‌شاءالله انتقالی مثبت به جریانی جوان و انقلابی باشد…