تاریخ: ۹:۱۴ :: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
روابط عمومی دانشگاه میبد اول شد

روابط عمومی دانشگاه میبد در جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری منطقه 6 کشور موفق به کسب رتبه اول در شاخص‌” اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها” در بین دانشگاه های منطقه 6کشور شد.

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی دانشگاه میبد، درنشست مجازی مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری منطقه ۶ کشور که به میزبانی دانشگاه هنر اصفهان و با حضور دکتر علیرضا عبداللهی نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم و دکترندا شفیعی معاون مدیر کل، سرکار خانم زرین کفش دبیر مناطق ده گانه و مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه۶، صبح سه شنبه ۲۵ شهریور۹۹ برگزار شد، برترین های جشنواره روابط عمومی های دانشگاه ها و مراکز علمی فناوری منطقه ۶ کشور معرفی شدند و روابط عمومی دانشگاه میبد موفق به کسب رتبه اول در بخش “اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها” در بین دانشگاه های منطقه ۶ کشور گردید.
لازم به یادآوری است این جشنواره در سه محور عمومی شامل «اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه‌ها»، «تبلیغات و انتشارات در راستای اجرای مدیریت سبز» و «روابط عمومی الکترونیک» و دو محور ویژه شامل «مدیریت سبز و مصرف بهینه منابع» و «مسئولیت اجتماعی» برگزار شد.
همچنین در این نشست، انتخابات دبیر منطقه ۶ کشور هم برگزار گردید که محمد جباری مدیر روابط عمومی دانشگاه هنر اصفهان بار دیگر با کسب اکثریت آراء بعنوان دبیر مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۶ کشور انتخاب گردید.
شایان ذکر است دانشگاه های منطقه ۶ کشور شامل دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد می باشد.