تاریخ: 8:34 :: 1399/02/20
ضرورت مراقبت از وحدت نیروهای انقلاب

محمد امین توکلی زاده/ کارشناس مسائل سیاسی

انشاالله مجلس یازدهم با انسجام وهمدلی حداکثری نیروهای انقلاب تبدیل به مجلسی انقلابی ،کارآمد و گره گشا خواهد شد.

مراقبت از وحدت نیروهای انقلاب یک امر واجب و ضروری است چشم امید مردم به این جریان است تا باوحدت، انسجام واقدام به هنگام گره گشایی مشکلات مردم باشند.

دکتر زاکانی با همه تجربه، توانمندی و محبوبیتی که در جریان انقلاب دارد با تشخیص درست و روحیه ایثارگری و اقدام امید آفرین خود پیام مهمی را به افکار عمومی و منتخبین مجلس یازدهم داد.

طریق تحول و کارآمد سازی از مسیر وحدت و همدلی جریان انقلاب عبور می کند و تا منتخبین مردم از سیم خاردار نفس خود عبور نکنند نخواهند توانست کاری برای تحول مجلس انجام دهند.

انقلابی بودن منتخبین مجلس با حفظ وحدت و عبور از خود و قبیله و سلیقه فردی محک خواهد خورد وجریان انقلاب دیگر فریب شعارهای مانند رقابت درون گفتمانی،خالص سازی… که روکش فریبنده قدرت طلبی و قبیله گرایی است را نخواهد خورد.

اینک نوبت به دیگران است که ثابت کنند جایگاه مجلس را تبدیل به سنگر خدمت به مردم خواهند کرد و با عبرت از گذشته، پای باندهای قدرت و ثروت را به مجلس باز نخواهند نمود و اجازه نخواهد داد کاسبان قدرت از بیرون برای مناصب مجلس کارسازی و تصمیم گیری کنند.

پاسخی بگذارید