تاریخ: 20:14 :: 2020/03/24
▪️ درخواست خانواده مرحوم حبیب‌برزگری از مردم

خانواده مرحوم برزگری از دوست داران آن مرحوم درخواست کردند در مراسم تشییع شرکت نکنند.

خانواده مرحوم برزگری در تماس با میبدما؛ ضمن تشکر و قدردانی از ابراز همدردی مسئولین و مردم شریف میبد، خواستار عدم حضور دوست‌داران مرحوم حاج حبیب برزگری در مراسم تشییع شدند.

خانواده مرحوم برزگری ضمن بیان این درخواست جهت رعایت سلامت مردم، بار دیگر، رعایت همه قوانین و دستورات بهداشتی تا ریش‌کنی ویروس منحوس کرونا را از مردم خواستار شدند.

شادی روح مرحوم حبیب برزگری بخوانید فاتحه‌ای همراه با صلوات