تاریخ: ۸:۳۹ :: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
بازدید معاون اداری مالی وزارت علوم از دانشگاه میبد

دکتر محمد تقی نظر پور معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت عتف و دکتر جمشید اسماعیلی مدیر کل دفتر طرح های عمرانی وزارت علوم از دانشگاه میبد بازدید بعمل آوردند.

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی دانشگاه میبد، دکتر محمد تقی نظر پور معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت عتف و دکتر جمشید اسماعیلی مدیر کل دفتر طرح های عمرانی وزارت علوم از دانشگاه میبد بازدید بعمل آوردند.
دکتر نظر پور ضمن بازدید از بخش های مختلف اداری، دانشجویی، آموزشی و خوابگاه های دانشجویی در جریان فعالیت ها و اقدامات انجام شده و در دست اجرای دانشگاه میبد قرار گرفت و نکات و توصیه های ارزشمند و حائز اهمیتی در راستای استفاده بهینه از فضا و امکانات یاد آور شد.