تاریخ: ۸:۴۱ :: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
دایره وسیع رفراندوم

احمدکریمی/ وبلاگ حکمت‌ما

رفراندوم یا همه‌پرسی به نوعی احترام گذاشتن به خواست مردم و دخیل کردن آنها در جریانات سیاسی جامعه است. کما اینکه مورد مصرف این گزینه ممکن است شرایط بسیار خاصی داشته باشد که در تاریخ سراسر افتخار آمیز انقلاب اسلامی ایران نیز از این مورد استفاده شده است.

برخی از سیاسیون کشور اما در هر برهه ای از زمان که نیازی به انحراف افکار عمومی از مسیر عادی و به بیراهه بردن مطالبات بر حق مردم را احساس کرده اند، به نوعی با بیان کردن موضوع رفراندوم، آن را دستمایه افکار و اهداف خود کرده اند.

این روزها که یک شوک اجتماعی‌اقتصادی سنگین توسط دولتمردان بر جامعه وارد شده است و هنوز هم بعد از چند روز تبعات آن باقیست و طبیعتا جبران برخی از اتفاقات ناگوار رخ داده نیز حتی ممکن نیست، باید از برخی که موضوع رفراندوم را با پُز مردمداری در بوق و کرنا می کردند این سوال را پرسید که آیا افکار عمومی آنقدر اهمیت نداشت که برای تعیین نرخ جدید بنزین و اجرای یک طرح بسیار تاثیرگذار در جامعه، به آنها احترام می گذاشتند و حداقل با برگزاری جلسات مناظره، کارشناسی و تخصصی در رسانه های عمومی و زمینه سازی اجرای طرح، از تبعات ناگوار آن جلوگیری می کردند؟

بله؛ رفراندوم فقط انداختن رای در صندوق نیست، بلکه دایره وسیعی به معنای احترام گذاشتن به حقوق و شخصیت مردم یک جامعه دارد که برخی فقط جهت سوء استفاده آن را مطرح می کنند!