تاریخ: ۲۳:۲۶ :: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
بازدید کارشناسان از مرکز تحقیقات ژنتیک میبد

کارشناسان مامایی شهرستان اردکان و جمعی از دانشجویان دانشکده پرستارری میبد به منظور آشنایی با فعالیتهای مرکز تحقیقات ژنتیک میبد از این مرکز بازدید کردند.

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی بهزیستی میبد؛ در این بازدید رجبی کارشناس مشاوره ژنتیک مرکز در مورد نقش این مرکز در پیشگیری از بیماری های ژنتیک ، خدمات مرکز توضیحات لازم را ارائه نمود و به سوالات آنها در زمینه های مختلف ژنتیک پاسخ دادند. در ادامه از بخش های مختلف مرکز شامل آزمایشگاه سیتوژنتیک و آزمایشگاه ژنتیک مولکولی بازدید کردند و در مورد تحقیقات انجام شده در مرکز اطلاعات لازم را کسب نمودند.
لازم به ذکر است مرکز تحقیقات ژنتیک میبد به عنوان یک مرکز جامع تحقیقات ژنتیک با سابقه بیش از ۷ سال مهمترین و مجهزترین مراکز خدمات مشاوره و تشخیص ژنتیک سازمان بهزیستی کشور می باشد که مجوزهای لازم تحقیقاتی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دارد که در استان یزد واقع شده است.این مجموعه با برخورداری از پرسنل فرهیخته، متخصص ، دانش، تجهیزات ، استانداردها و نرم افزارهای روز دنیا و حداکثر بهره گیری از ظرفیت های همکاری داخلی و خدمات مشاوره ای و تشخیص ژنتیک در جنوب شرق کشور ارائه مینماید.