تاریخ: ۸:۰۲ :: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
دفاع از رساله اولین دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد

اولین دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی میبد از رساله خود دفاع کرد.

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد؛ اولین دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی میبد، در رشته حقوق عمومی از رساله خود دفاع کرد.
“نظام حقوقی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی از منظر نظریه “حکمرانی خوب” با تاکید بر شفافیت و پاسخگویی” عنوان پایان نامه دکتری آقای امیرپور است که با راهنمایی استاد دکتر فلاح زاده، و استادان مشاور، آقایان دکتر برزگر و دکتر نجفی و به داوری آقای دکتر فلاح، پنجشنبه ۱۴ شهریور ماه ۹۸، ارائه و دفاع گردید.