تاریخ: ۱۳:۰۳ :: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
اطلاعیه دفتر مشارکتهای مردمی بهزیستی میبد

اطلاعیه؛

اداره بهزیستی شهرستان میبد در راستای ارائه خدمات بهتر به اقشارنیازمند ،زنان وکودکان بی سرپرست وبدسرپرست ومعلولین نیازمند در آستانه سال نو اقدام به جلب وجذب کمکهای نقدی غیر نقدی در قالب مواد غذایی ،پوشاک وکفش و…وخدمات داوطلبانه از افراد خیر نموده است لذا همشهریان عزیز میتوانند وجوهات نقدی خودر را به شماره حساب ۲۱۶۳۴۵۵۸۰۵۰۰۶ نزد بانک کشاورزی به نام هدایای خاص بهزیستی واریز نمایند یا به اداره بهزیستی به ادرس خیابان سعیدی بلوار نواب صفوی میدان مادر مراجعه فرمایند .

دفتر مشارکتهای مردمی بهزیستی میبد