تاریخ: ۸:۳۲ :: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
اعترافِ “طفل شیرین هویدا و شوهر غیررسمی اشرف” !

احمد کریمی/ وبلاگ حکمت‌ما

مطالعه کتاب خاطرات وابستگان و خاندان پهلوی شاید فراتر از هر تحلیلی، یکی از بهترین راه‌های شناخت انقلاب اسلامی، عظمت آن و همچنین شناخت رژیم کثیف پهلوی با همه حواشی آن باشد.

کتاب‌هایی که نه از طرف انقلابیون بلکه از داخل جریان فاسد پهلوی نوشته‌شده و گویای شدت انحراف و زشتی این رژیم و افرادش بوده و از ابتدای رضاشاه خائن تا انتهای محمدرضاشاه مریض، می‌توان با زبان خودشان آن‌ها را شناخت که به‌عنوان‌مثال بهترین نمونه‌های آن را کتاب‌هایی چون خاطرات حسین فردوست، خاطرات فریده دیبا به نام «دخترم فرح» و خاطرات پرویز راجی به نام «خدمتگزار تخت طاووس» تشکیل می‌دهند.

برای نمونه‌ای کوچک ازآنچه گفته شد می‌توان به گوشه‌ای از خاطرات روزنوشت پرویز راجی که با نگاهی به زندگی او در سطور کتاب‌های دیگر پهلوی‌ها، نام مشمئزکننده «طفل شیرین هویدا و شوهر غیررسمی اشرف» را باید بر او گذاشت، اشاره کرد:

راجی آخرین سفیر شاه در لندن در سال‌های ۵۵ الی ۵۷ در صفحه‌ای از خاطراتش در روز ۱۱ آذرماه ۱۳۵۷ نوشته است:

«یکی از ضایعات حوادث اخیر ایران، صدمه دیدن غرور ملی ما بوده است؛ و باید اعتراف کنم که گرچه من هم دارای غرور ملی – نه به حد افراط مثل بعضی‌ها – هستم، ولی ضمناً هم نمی‌توانم این مسئله را به خود بقبولانم که شاه و همه‌کسانی که مثل من در اردوگاه شاه قرار دارند، چگونه می‌توانیم مدعی داشتن غرور ملی باشیم، درحالی‌که از مردم مملکت بریده‌ایم و با عجزولابه از کشورهای غربی تقاضای حمایت از خود راداریم؟!

در رژیمی که وابستگی کامل به غرب، ارکان اصلی موجودیتش را تشکیل می‌دهد، ما نیز به حالتی درآمدیم که اعتقاد خارج‌ازاندازه به قدرت و توانایی متحدان آمریکایی و اروپایی خود پیداکرده‌ایم؛ و چون فکر می‌کنیم آن‌ها هرلحظه که بخواهند می‌توانند با تکان دادن چوب‌دستی جادوئی خود همه‌چیز را به میل خود بگردانند، لذا این‌گونه به خود می‌قبولانیم که هر چه در ایران اتفاق می‌افتد سرنخش در لندن و واشنگتن قرار دارد؛ و به همین جهت نیز آن‌چنان برای دوستان غربی خود از جهت کارایی و قدرت اعمال‌نفوذشان ارزش و اهمیت قائل می‌شویم که آن‌ها خودشان هم هرگز این‌همه توانایی را در خویش سراغ نداشته و ندارند…»

این اعتراف بزرگ از کسی است که به اعتراف حسین فردوست که نزدیکترین فرد به شاه از کودکی تا زمان انقلاب بود، به خاطر همجنسبازی هویدا به دستگاه او راه یافته بود و به علت روابط جنسی با اشرف خواهر شاه نیز به سفارت لندن رسیده بود! پرویز راجی به قول رهبر انقلاب از هویدایی که از فاسدترین افراد دربار بود، به مراتب فساد بیشتری داشت. و این اعتراف راجی نشان می دهد که اینها چقدر دیر اربابان بی عرضه و ضعیف خود شناختند، زمانی که دیگر مردم ایران ریشه آنها را کنده بودند.