تاریخ: ۸:۱۱ :: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
کاریکاتور/ گرانی‌گوشت تقصیرِ تحریم است!!؟

«تقصیرِ تحریم است؟»| نسخه‌ای که لیبرال‎ها برای اقتصاد پیچیدند؛گوشت گران نمی‌شد باید تعجب می‌کردیم / بعد از توافق برجام در شرایطی که اقتصاد کشور معطل گشایشهای بیرونی بود، از توجه به تولیدات داخلی و خودکفائی در نیازهای اساسی چون گوشت غفلت شد.