تاریخ: ۸:۲۱ :: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
همایش آموزشی تحت نظارت بهزیستی برگزار می شود

همایش آموزشی اجتماع محور موسسات و پایگاههای سلامت اجتماعی حوزه پیشگیری سازمان بهزیستی استان یزد در راستای تقویت موسسات همسو با بهزیستی 26لغایت 28آبان ماه در شهرستان میبد برگزار می گردد

سید محسن فلاح رئیس بهزیستی میبد گفت: همایش آموزشی اجتماع محور موسسات و پایگاههای سلامت اجتماعی استان درراستای تقویت موسسات همسو با بهزیستی ۲۶الغایت ۲۸آبان ماه  در شهرستان میبد برگزار می گردد

وی افزود: دراین همایش تعداد ۱۱۰نفر نفر ازکارشناسان حوزه پیشگیری، موسسات همسو و پایگاههای  سلامت اجتماعی استان یزد و شهرستانها  حضوردارند که ضمن شرکت در این همایش در جلسات هم اندیشی در پایگاههای سلامت اجتماعی میبد درمحلات رکن آباد، بیده، شهیدیه، بفروئیه، یخدان و شاه جهان آبادحضور پیداخواهند کرد

فلاح بیان داشت: طی نیازسنجی، مسائل و مشکلات این محلات با کمک خود مردم محله شناسایی و با نشست کارشناسان استان و شهرستان  این مشکلات بررسی می گردد.

لازم به توضیح است این همایش اولین همایش اجتماع محوردر شهرستان میبداست که به صورت استانی برگزار  ودر آن سرفصلها و برنامه های نیازسنجی، مشاوره، کارهای تیمی ویژه پایگاههای سلامت اجتماعی آموزش داده خواهد شد.