تاریخ: ۷:۲۵ :: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
بچه‌هایمان را نجات دهیم !

سید مجید حسینی/ نویسنده و استاد دانشگاه

یک سراب بزرگ ساخته ایم ؛ سرابی از خوشبختی ، رفاه ، پول، شان اجتماعی ، القاب دهن پرکن ، از یک شغل به نام پزشک ؛ و بقیه مشاغل را تبدیل کرده ایم به بی شان ، بی پول ، بی لقب ، بی رفاه و بی اینده ! طرح تحول سلامت ، هر خوبی که داشته ، هر کاری که کرده این سراب را چند برابر کرده ؛ وعده داده، اگر همین چند سال اول اموزش پزشکی را بگذرانی ، در طرح پزشکی چند میلیون تومان درماه دریافت می کنی ؛ و مگر الان این پول ها دریافت می شود بین پزشکان جوان ؟ حالا این سراب ششصد و چهل هزار نفر را انبار کرده پشت کنکور تجربی ، که دو هزار نفرشان ، بروند بهشت و دکتر شوند و الباقی بروند جهنم ، و سال بعد هم پول بریزند در حلق مافیای کنکور ، تا هر روز بیشتر تبلیغات کنند و ذهن خانواده ها و بچه های مردم را به خطا ببرند ؛ مسئولی اعلام کرده بود ، سیصد و پنجاه میلیارد تومان مافیای کنکور پول فقط پخش برنامه در سیما می دهد ؛ این پول مگر پول خون همین بچه های تجربی پشت کنکوری نیست که باید شبانه روز از همه رسانه ها بشنوند که باید خرج کلاس کنکور کنند تا به بهشت بروند ؟

من می گویم ؛ ماباید شرمنده این بچه ها باشیم ؛ زمانی که بعد چند سال پشت کنکور، راننده اسنپ شده اند و هر بار که دنده عوض می کنند با یاس یاد سالهای رفته از عمر بیافتند ؛ باید شرمنده این بچه ها باشیم که بعد مدرک لیسانس از ازاد و پیام نور می گیرند ، اما تو سری می خورند از خانواده که چیزی نشدی ! باید شرمنده این بچه ها باشیم که خلاقیت و ابتکار را از انها گرفتیم و جایش سراب پزشکی ساختیم ؛ بیایید بچه هایمان را نجات دهیم ؛ انها که باید جواب دهند ، جواب نمی دهند ؛ خودمان این طفلک ها را نجات دهیم .